El reglament

Com a qualsevol esport, el bàdminton té un conjunt de regles específiques (vegeu el següent enllaç: http://www.badminton.cat/la-federacio/reglamentacio) que han permès homologar-lo i que en un partit de competició l’àrbitre vetlla pel seu compliment. El sistema de puntuació del bàdminton ha patit molts canvis al llarg de la història però actualment els partits es juguen a el millor de tres jocs, cadascun a vint-i-un punts i amb una puntuació directa. Tot i això, cal aclarir que en cas d’empat a vint punts, el jugador que primer aconsegueix una diferència de dos punts al seu favor, guanya el joc; però si la puntuació arriba a vint-i-nou iguals, el jugador que assoleix el punt trenta, és el vencedor.

Pel que es refereix als descansos, s’ha de destacar que quan un jugador arriba a onze punts, hi ha un descans d’un minut; i per altra banda quan s’acaba un joc el descans és de dos minuts. A més el canvi de pista es duu a terme a final de cada joc, menys en el tercer joc, on es canvia de pista els onze punts.

Un altre aspecte a destacar són les faltes principals del joc, que en cas que es produeixin és un punt per a l’altre esportista.  Així les faltes les podem enumerar en: servir per damunt de l’última costella o amb el cap de la raqueta per damunt del servidor, tirar el volant fora de l’àrea corresponent en el servei, estar fora de la zona adequada quan reps, llençar el volant fora del camp, colpejar el volant en el camp contrari o envair-lo amb la raqueta, tocar la xarxa o els pals, colpejar dues vegades consecutives en el mateix camp i fer obstrucció a l’adversari.

aribtre bdm

 

Bàdminton la Garriga